Tillfällig landningssida med viktiga länkarVänligen fortsätt till Onesys webbyrå Örebro

Nu publicerar vi en serie webbtv-avsnitt om Intranät. Kika in webbadressen där dessa finns. De ämnen som vi berör i avsnitten är:

- Vad är ett "socialt intranät"
- Lyckade fall av sociala intranät
- Användarutbildning
- Viktiga moment i en förstudie
- Implementering och införande
- Förvaltning av ett socialt intranät
- ROI av intranätinvesteringen
- Sociala intranät i privata kontra offentliga miljöer
- Mobilitet, vad är viktigt att tänka på


Läs mer om Tre Syskon.
Läs mer om Sociala Intranät.
Intranät

Intranät har gått från att vara en intern hemsida där ledningen kommunicerar riktad information till att vara en samverkansplats där alla medarbetare kan kommunicera med alla och kan samarbeta i olika forum och grupper. Man pratar ofta om Sociala intranät som ett begrepp som sammanfattar de nya verktygen. Den svenska intranätprodukten MyLive är ett exempel på en produkt som rönt stora framgångar bland kommuner, myndigheter och stora och små företag.